Số điện thoại: +84935220247 Fax: +842343863777
 

Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Thịnh - Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Thịnh chuyên cung cấp dịch vụ...

Công nhân hoạt động

250

Công nhân hoạt động

Đối tác chuyên nghiệp

100+

Đối tác chuyên nghiệp

Chi số sản phẩm

(ne)20 - (ne)60

Chi số sản phẩm

Sản lượng hằng năm

7000 tấn

Sản lượng hằng năm

CÁC CHỨNG NHẬN

hotline +84935220247 hotline +84935220247